Fit in Cluj SRL este înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr: J12 /3778 /2016, CUI 36651220, cu sediul în Strada Septimiu Albini nr 133, scara 2, parter.

Prin “vânzător” se înțelege entitatea juridică Fit in Cluj SRL.

Prin “cumpărător”, “client” , se înțelege persoana care utilizează acest site.

Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

Informațiile furnizate sunt păstrate în condiții de securitate și vor fi utilizate numai în scopul agreat de Cumpărător în momentul colectării lor, conform legilor în vigoare.

Prin aprobarea “formularului de Termeni, Condiții si Cookies “, Cumpărătorul își exprima acordul său pentru a primi mesaje comercial electronice din partea Vânzătorului pe adresa de email furnizată.

Cumpărătorul va avea posibilitatea să modifice ulterior adresa înregistrată și să filtreze mesajele pe care va dori să le primească în continuare din partea Vânzătorului.

Fit in Cluj SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea Nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Fit in Cluj SRL  garantează securitatea și confidențialitatea datelor gazduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către  Fit in Cluj SRL  pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc., numai cu acordul prealabil al clientului.

Conform cerințelor Legii Nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Fit in ClujSRL  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dvs. ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt: reclama, marketing și publicitate, precum și servicii de comunicații electronice.

Este necesar să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale, livrarea produselor și emiterea documentelor fiscale.

Terții care au acces la date sunt:

Toți operatorii și/sau procesatoarele de plăți pe care le va folosi Fit in Cluj SRL .

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea noastră de a vă putea livra produsele.

Conform Legii Nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*.

*Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail secretariat.fitincluj@gmail.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției in raza de domiciliul a Fit in Cluj SRL

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Serverele pe care site-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate commercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și atunci când este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Fit in Cluj SRL  își declină orice răspundere pentru conținutul site-urilor la care această pagină web face trimitere.

Fit in Cluj  SRL  își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura site-ului în orice moment și fără nevoie de preaviz.

Orice încercare, de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site www.fitincluj.com, cu excepția deținătorului său legal – Fit in Cluj SRL , fără acordul prealabil al Fit in Cluj  SRL  dă dreptul unilateral și neechivoc ca Fit in Cluj SRL  să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legale competente pentru sancționarea acestor fapte.

Garantăm securitatea și confidențialitatea datelor transmise prin sistemul informatic.

Furnizarea datelor personale nu implică nici o obligație din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita oricând ștergerea datelor personale din baza de date.

Fit in Cluj SRL  va respecta informațiile confidențiale pe care le-ați furnizat și NU va vinde, NU va închiria și NU va face barter cu listele de e-mailing ale clienților săi.

Fit in Cluj SRL  solicită nume, adrese de e-mail, numere de telefon, date de la clienții săi în scopul finalizării comenzilor cât mai corect și rapid.

Ne rezervăm dreptul de a anula comenzile incomplete sau făcute fără informații de bază ca telefon de contact.

Fit in Cluj SRL  este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dumneavoastră și le folosim la:

– Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate

– E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a vă confirma comanda, pentru a vă informa despre stadiul comenzii dumneavoastră, pentru a vă trimite ofertele cerute de dumneavoastră. De asemenea adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastră pentru a vă rezolva o problemă cât și rezultatele la serviciile folosite de pe siteul www.fitincluj.com

– Număr de telefon – pentru a vă putea contacta pentru confirmarea comenzii, pentru a vă putea oferi detalii cu privire la comandă, pentru a vă putea contacta în momentul în care comanda este completă sau aceasta este în curs de expediere către dumneavoastră. Vă vom contacta pentru a grăbi rezolvarea unei probleme; comunicarea va fi înregistrata pentru a documenta problema dumneavoastră și rezolvarea ei. Pe numărul de telefon veți primi SMS-uri cu informații despre comandă sau oferta dumneavoastră.

– Detalii de facturare, plata și livrare- avem nevoie de aceste date pentru facturarea și livrarea produselor comandate.

– Cont bancar – pentru a returna contravaloarea banilor în cazul unui retur.

Cu consimțământul dumneavoastră, am dori să prelucrăm și următoarele date cu caracter personal:

• Nume și prenume – avem nevoie de aceste informații pentru a vă comunica într-un mod mai personal.

• E-mail – avem nevoie de aceste informații pentru a putea trimite newsletter-ul, ofertele cerute, confirmările de comenzi.

Ce facem cu ele?

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate în cadrul companiei Fit in Cluj SRL  situate în Romania.

Furnizorii de servicii cu care colaborăm pentru a ne desfășura activitatea sunt: furnizori servicii de plată online, furnizor analiză trafic site – furnizori servicii de curierat și logistica.

Fit in Cluj SRL  nu i-a autorizat să utilizeze sau să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal decât în stricta legătura cu prestarea serviciilor lor.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Pentru newsletter vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viață a newsletter-ului sau până când ne veți notifica că nu mai doriți să primiți newsletter-ul.

După această perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.

Datele dumneavoastră personale care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

Codurile de Tracking, cookie-urile și aplicațiile terțe spre care se trimit informații sunt:

1. Cookie-uri platformă:

– cookie de coș de cumpărături: 30 de zile

– cookie-uri pentru autentificarea și păstrarea preferințelor clientului: 30 de zile

Care sunt drepturile dumneavoastră

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați la secretariat.fitincluj@gmail.com

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteti depune o plângere la ei.

Solicită datele personale:

Poti solicita datele tale personale prin formularul de contact: