Concursul national
Do-Mi-Sol

Organizăm acest concurs din dorința de a încuraja și stimula spiritul creativ al copiilor.Considerăm acest spirit forța vitală a dezvoltăriiunui copil, dar și a adultului și a comunității dincare facem cu toții parte. Concursul DO-MI-SOLconstruiește un mediu sigur de exprimare șicreativitate pentru copiii și adolescenții care îșidoresc să fie liberi prin prisma pasiunii lor, să sebucure și să-i bucure pe ceilalți cu realizările și pasiunea (muzica) lor.

Competiția se adresează atât celor care studiazămuzică instrumentală, cât și vocală, la nivelamator, dar și în școli de profil. Încercăm astfel săpromovăm ideea de incluziune și acceptare agenurilor muzicale diverse, care au atras copiii șiadolescenții, dar și a diferitelor grade despecializare ale participanților. Credem în spiritulcreativ prezent indiferent dacă muzica sestudiază în școli de profil sau la nivel de hobby,extracuricular.

Ne asumăm prin acest concurs de interpretare muzicală misiunea de a ghida copiii să își dezvolte propria creativitate, care să devină astfel o forță vitală și interioară plină de puteri dintre care menționăm încrederea în sine, mintea armonioasă și inima deschisă pentru a face bine.

Evenimentul este dedicat copiilor pasionați de muzică cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani, dar și publicului larg

care va avea acces gratuit la toate reprezentațiile ce vor avea loc.

Celebrăm cu această ocazie nu doar concursul și dorința de a susține creativitatea și exprimarea liberă a copiilor și adolescenților, ci și implicarea publicului care prin participarea sa va putea încuraja de asemenea, idealurile Fit in Cluj.